Vad vi gör

Kompetens_top_1240x824px

FUNDERAR
NI PÅ ATT BYGGA NYTT?

Det är mycket att tänka på om man ska bygga nytt. Vi stöttar er genom hela processen i alla steg. Shape är många gånger med i förstudien för att säkerställa förutsättningarna på det nya kontoret.

Vi arbetar tillsammans med ledningen för att skapa rätt förutsättningar. Vi arbetar fram de generella grundförutsättningarna som sedan ligger som grund i det fortsatta arbetet. Vi skissar och gör illustrationer för att förstå varandra. Vi gör lösningar och jobbar tillsammans med husarkitekter och byggare. Vi bygger designkoncept som stöttar varumärket. Alla lösningar ska vara hållbara och långsiktiga.

Spelregler för det nya kontoret är en del av arbetet. Det är också viktigt att i samband med alla förändringar öka sin kunskap och hitta nya sätt att arbeta på för att utmana sig själv.

Arbetsprocess-Kontor

OPPORTUNITY OFFICE

Opportunity Office är ett koncept som vi har arbetat fram tillsammans med Volvo AB. Det innebär att man arbetar på ett friare sätt där varje individ tar eget ansvar för att välja den rätta arbetsfunktionen för aktuell arbetsuppgift. Varje kontor bör se till olika behov och därför innehålla arbetsfunktioner som exempelvis kafé, lounge, bibliotek, halvtyst yta, avskild arbetsyta, Lync-plats, med flera.

Man har en hemvist där man i första hand har den kompetens som man behöver. Kontoret är till för alla och man gör aktiva val om var man utför varje arbetsuppgift. Därför är det viktigt att utforma det för att det ska kunna passa alla. Kontoret ska ge energi!

TRADITIONELLA FLYTTPROJEKT

Vid ett traditionellt flyttprojekt startar arbetet med att vi tillsammans med kunden går igenom behoven som finns på arbetsplatsen. Utifrån det underlaget ritar vi layouter, planerar logistik och gör en tidplan för flytten samt arbetar fram underlag för beställning av kompletterande möbler.

Vi organiserar städkvällar om det behövs, gör underlag till flyttfirman och är själva delaktiga vid flytten.

EXTRA ARBETSPLATSER

Efter inflytt i nya lokaler eller efter några år anställer man ofta nya medarbetare eller slimmar organisationen. Då behöver man också ändra layouten. Även en liten omflytt brukar krävas!

LITE FÄRG OCH NYA GARDINER!

Med kompletterande funktioner, lite färg och nya textilier kan man också skapa nyhetskänsla.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper er att utvecklas!