VOLVO AB

Opportunity office

Opportunity office är ett pilotprojekt för Volvo AB och GTT. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö där det är enklare att tillgodose medarbetarnas behov. Att arbeta tillsammans med möjlighet till avskildhet, separata ytor för lunchmöten, bibliotek för helt enskilt arbete utan att bli störd och en lobby för att mötas mellan grupperingar är exempel på olika arbetsmiljöer. Alla har en hemvist där man har sitt personliga skåp och sin ”trygghet”.