VOLVO AB

Construction equipment

Ny entré, utveckling av kontor, mötesplatser i produktion med mera.