KUGGEN

Beställare: Chalmersfastigheter
Plats: Lindholmen
Projekt: Allmänna ytor, plan 1 & 2

 

Husets syfte är att skapa en kreativ miljö med nya mötesplatser för studenter, lärare, forskare och näringsliv. Byggnaden ska också visa hur man kan utveckla byggmaterial och hushålla med energi.

Uppdraget för Shape var att skapa en attraktiv och spännande mötesplats!