KÅRLOKALEN

Beställare: Chalmersfastigheter
Plats: Chalmersfastigheter Lindholmen
Projekt: Entréhall